Protocollen

Protocol

Om de organisatie binnen de school, maar ook de zorg en begeleiding van onze leerlingen zo gestructureerd en geordend mogelijk te laten verlopen, zijn er protocollen opgesteld.

Deze protocollen zorgen er voor dat de verschillende teamleden zo veel mogelijk op dezelfde manier handelen in bepaalde situaties. Daarmee zorgen we voor continuïteit.

Protocol:

 

Nieuws

Kalender