Een veilige school

Een veilige school

Visie

Voor het team van Het Waterschip is het zeer belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen op school.

Het woord veiligheid is vooral een woord van beleving en gevoel.

Veiligheid ervaart iedereen anders en ieder vindt veiligheid ook in andere dingen.

Als je sterk bent van binnen, als je assertief bent en gezond kunt communiceren ervaar je jouw omgeving anders en laat je ander gedrag zien dan wanneer je jezelf zwak en onzeker voelt en wanneer je niet in staat bent je positief uit te drukken.

Veiligheidsbeleving is een wisselwerking binnen jezelf en tussen jou, de ander en je omgeving.

Naast het bieden van een fysiek veilige omgeving, het stellen van grenzen binnen herkenbare normen en waarden in de school, en het hebben van duidelijke regels en afspraken in de klas, zien wij dat de belangrijkste basis ligt in onszelf als mens.

Missie

Op Het Waterschip willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en leerkrachten.

Wij zien het als onze opdracht om de tijdloze waarden en normen, die leiden tot gezond gedrag naar jezelf, de ander en de omgeving duidelijk neer te zetten .

Wij spannen ons in om duidelijk te zijn in het bieden van een fysiek veilige omgeving met duidelijke regels en afspraken. We zullen ook steeds de zoektocht aangaan hoe wij kinderen kunnen helpen zich tot gezonde sterke en zelfverzekerde personen te ontwikkelen, die zich in hun leefomgeving positief kunnen laten zien . Wij werken er niet alleen aan dat kinderen zich veilig voelen, maar dat hun gedrag ook als veilig wordt ervaren.

Wij kunnen dit niet alleen. Hier hebben wij de inbreng van ouders hard bij nodig. Educatief partnerschap/ samen opvoeden is voor ons belangrijk.

Gezonde communicatie en samenwerking tussen teamleden, ouders en leerlingen zijn voor ons voorwaarden om met elkaar te werken aan een veilige school voor iedereen. Wij spannen ons daar graag en actief voor in.

Ons beleid – concreet richting handelen

Wij nemen onze verantwoording.

Alles wat het gevoel van veiligheid in het gedrang brengt is voor ons een aanleiding tot actie.

Grenzen zijn duidelijk als we dit als meetlat hanteren.

Is wat je doet, zegt of laat zien gezond? En wat doet dit met de veiligheidsbeleving van anderen?

Bij twijfel maken wij het inzichtelijker door onszelf de vraag te stellen: “Wat als iedereen zich in school zich zo zou gedragen? Is het dan nog gezond voor jezelf of de ander?”

Heel vaak is een correctie of opmerking voldoende om ongewenst gedrag aan te pakken.

Bij herhaling van ongewenst gedrag is duidelijk dat er meer nodig is.

De leerkracht bekijkt wat nodig is om te kunnen corrigeren, maar zal ook nadenken over hoe gezond gedrag kan worden aangeleerd.

Als dit leidt tot een blijvende positieve verandering in gezond gedrag is dit voldoende.

Mocht dit niet zo zijn, zal een zoektocht in de hulpvraag met ouders en zorgbegeleider in school worden aangegaan.

Welke actie ook genomen wordt, het belang van veiligheid en veiligheidsbeleving staat voorop.

Nieuws

Kalender