Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4! 

Hier kunt u algemene informatie vinden over en voor groep 4.
Via Social Schools proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en u een kijkje in de klas te geven.

Hierbij nog even de belangrijkste informatie uit groep 4:

Gym
Dinsdag     13:10 uur – 14:00 uur
Woensdag 13:00 uur – 14:00 uur

Beide dagen kunnen de kinderen om 14:10 uur opgehaald worden bij de Bonte Koe.
De kinderen die naar de BSO gaan, gaan met de leerkracht mee terug naar school.

Zorgt u voor goede gymkleding en gymschoenen?

De vakken

In groep 4 gaan de kinderen weer met veel nieuwe dingen aan de slag. Het is best anders dan in groep 3!
Waar in groep 3 het rekenen en vooral leren lezen centraal stonden, gaan we nu ook echt aan de slag met taal en spelling.
Rekenen
De kinderen gaan verder waar zij in groep 3 gebleven zijn, sommen t/m 20 en later tot 100 is het doel dat het meest centraal staat in groep 4.
Daarnaast gaan we aan de slag met de getallenlijn en het begrip van getallen t/m 100 en 1000.
In groep 4 maken de kinderen ook kennis met de tafels. Wat is een keersom eigenlijk en hoe kun je deze sommen goed uitrekenen?
Eerst de tafels 1,2,5 en 10, dan de tafel van 3 en 4 en daarna de tafels 6,7,8 en 9.
Best wat dus! We zullen de tafels ook als huiswerk meegeven zodat de kinderen de sommen kunnen automatiseren.
Een leuke tip: www.tafeldiploma.nl. 

Natuurlijk lezen we in groep 4 ook nog veel. De kinderen hebben in groep 3 leren lezen en nu is het heel belangrijk om de zogenoemde ‘leeskilometers’ te maken.
Vlot en vloeiend leren lezen doe je door veel te oefenen. In groep 4 krijgen de kinderen ook nog instructie op verschillende leesmoeilijkheden.
Verder lezen we vooral veel samen en praten we over de tekst, zodat ook het tekstbegrip ontwikkeld wordt.

Taal
In groep 4 leren de kinderen goede zinnen maken en schrijven. Eerst korte zinnen met wie + wat en daarna steeds langere zinnen (wie + wat + waar + wanneer).
Ook leren ze zinnen langer te maken door maar, omdat, en en te gebruiken.
Er wordt geoefend met het begin, midden en eind van een verhaal en brief te schrijven, we leren wat een werkwoord, zelfstandig naamwoord en lidwoord is en zijn er spreek- en luisterlessen waarbij
onder andere geoefend wordt met samen een gesprek voeren.

Spelling
Met spelling werken wij dit jaar voor het eerst met de methode STAAL.
STAAL werkt vanuit een preventieve aanpak. De lessen bestaan uit voordoen(modeling), regels verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback om fouten zoveel mogelijk te voorkomen en vooral succeservaringen op te doen.
Er worden in groep 4 twaalf spellingcategorieën aangeleerd. De geleerde categorieën worden bij elk woord toegepast

Overige vakken
Natuurlijk is er meer dan alleen rekenen, lezen en taal/spelling.
Zo hebben wij in groep 4 Kwink (sociale vaardigheid), technieklessen, Engels, wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur/techniek), verkeerslessen en werken we af en toe thematisch waarbij we verschillende vakken aan elkaar koppelen en ook creatief aan de slag gaan.


Huiswerk

In groep 4 krijgen de kinderen elke week 1 A4tje (soms 1 kant, soms 2 kantjes) met huiswerk mee. Dit om de kinderen hier alvast bekend mee te maken en al aan te laten wennen aan het maken van huiswerk.
Vaak zijn de kinderen erg enthousiast, dat is natuurlijk heel fijn!
We zien het huiswerk heel snel weer terug op school als zij het meegekregen hebben.
Het huiswerk in groep 4 zal zich vooral richten op het automatiseren van sommen t/m 10 (en later t/m 20), de tafels, spelling en lezen.
Naast dit huiswerk is het ook in groep 4 erg belangrijk om thuis ook met uw kind te blijven lezen.
Het leren lezen is in groep 3 gestart, maar loopt ook zeker door in groep 4.

De kinderen krijgen elke dinsdag nieuw huiswerk mee in hun huiswerkmapje.
Wij verwachten het huiswerk dan uiterlijk de maandag daarop weer terug.
Op deze manier hebben de kinderen tijd genoeg om het huiswerk te maken.

Social Schools

Alle belangrijke informatie, de nieuwsbrief en een wekelijkse update van wat wij in de klas doen wordt via Social Schools verstuurd en gedeeld.
Bent u nog niet aangemeld, dan zouden wij het fijn vinden als u dit zo snel mogelijk zou willen doen.
Zo bent en blijft u op de hoogte van alles in de school en de klas.

 

Wij hopen op een fijn, gezellig en leerzaam jaar met zijn allen!

 

Di, wo, vr: juf Maaike

broekman@waterschip.nl

 

Ma, di, do: juf Romy

os@waterschip.nl

 

 

 

 

Nieuws

Kalender