Zorg

Oog voor uw kind

Zodra u de keuze maakt uw kind op onze school aan te melden hebt u uw kind aan onze zorg toevertrouwd. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid, die wij dan ook heel serieus nemen.

Onze zorg voor kinderen begint met intensief naar hen te kijken. Hun ontwikkeling en leervorderingen voortdurend in het oog houden is van groot belang voor goed onderwijs. Op Het Waterschip gebeurt dat vanaf groep 1. En het gaat door tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs, aan het eind van de basisschool.

Nieuws

Kalender