PCBO

PCBO

Het bestuur van CBS Het Waterschip, de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) heet u van harte welkom. CBS Het Waterschip maakt samen met 30 andere scholen deel uit van een grotere organisatie.

Als u met onze organisatie kennis wilt maken, kunt u onze website bezoeken, www.pcbo.nl.

Alle scholen van PCBO werken op basis van Christelijke waarden.

Dat wil zeggen dat wij op de scholen praten over het Christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit de Bijbel en we besteden aandacht aan de vieringen die hier bij passen. Ons geloof vraagt van ons om met respect met u en uw kinderen om te gaan. Wij gedragen ons gastvrij, zorgzaam en behulpzaam.

Op al onze scholen vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor andere religies. Wij leven immers in de stad Rotterdam met vele religies en vele culturele achtergronden. In de klas wordt hierover gesproken. U zult merken dat door het feit dat op PCBO scholen mensen werken met een geloofsinspiratie er een verbondenheid met u en een gezamenlijk beleven van geloofsinspiratie aanwezig is. Wij vragen van alle betrokkenen op de scholen; medewerkers, kinderen en ouders, wederzijds begrip voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloven. Dit wederzijds begrip is een houding die u op alle PCBO-scholen kunt verwachten!

Alle scholen van PCBO stellen de kinderen centraal, dus ook CBS Het Waterschip.

Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen nieuwe leerstof tot zich nemen. Op de school willen wij dat alle kinderen goede resultaten halen en daardoor goede mogelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer blijkt dat er over de ontwikkeling van kinderen zorgen zijn, zal de school met u in gesprek gaan en via de Rotterdamse Passend Onderwijs organisatie op deze school of op een gespecialiseerde school passend onderwijs aanbieden.

Naast een grote aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De school werkt o.a. aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van kinderen en stimuleert daarnaast de sportieve en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Adressen

Elzendaal 15, 3075 LS Rotterdam
Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam

Contactgegevens

Telefoon:  (010) 419 13 00
Fax:  (010) 419 73 36
E-mail: pcbo@pcbordam.nl

Nieuws

Kalender