Groep 6

Groep 6

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 6. Wij zijn een gezellige klas met 29 leerlingen, 2 juffen en een onderwijs assistente.

Wij starten de dag door elkaar bij binnenkomst netjes goedemorgen te zeggen. Hierbij zorgen we dat ieder kind even aandacht heeft gehad en zich gezien voelt. Wanneer de leerlingen de klas binnen komen hangen ze hun naamknijper aan de gevoelsthermometer, zodat de juffen rekening kunnen houden met hoe ze zich voelen. Daarna zien ze op het digibord precies wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Dit is een fijne rustige start van de dag.

Vooraan in de klas hangt een dagplanning. Hierop staan elke dag de tijden, de vakken en aan welke doelen er gewerkt wordt. Dit bord is voor iedereen zichtbaar zodat elke leerling weet wat ze die dag gaan leren.

We leven in een tijd waarin veel gewerkt wordt met computers. Wij werken naast de de boeken, werkboeken en schriften ook digitaal. Zo zijn onze methodes van rekenen, verkeer, nieuwsbegrip en oefenprogramma’s voor spelling digitaal. Ook hebben wij de Cito M6 dit jaar voor het eerst op de chromebooks gemaakt.

Belangrijke informatie dit schooljaar:
Gym/zwemtijden:

Elke dinsdag gymmen wij van 10.50 uur tot 11.45 uur in de Bonte Koe (het hele schooljaar).
Tot de voorjaarsvakantie hebben wij elke woensdag zwemles van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Huiswerk (maak- en leerwerk)

In groep 6 hebben we iedere week 1 blad huiswerk dat in een mapje mee naar huis gaat.
Dit is elke week één kant met spelling en één kant met rekenen. De doelen van het huiswerk sluiten aan bij wat we in de klas behandelen in de week zelf of de week ervoor. Gedurende het jaar kijken we naar hoe we het huiswerk op niveau kunnen laten aansluiten bij de leerlingen.
De afspraak is dat zij op maandag het huiswerk mee krijgen en de week erna op maandagochtend mee naar school nemen. Daarnaast maken de kinderen het onderdeel woorden van Nieuwsbegrip online. Deze opdracht sluit aan bij de nieuwsbegriples van die week. Elke woensdagochtend wordt er nagegaan of dit huiswerk is gemaakt.

Ook krijgen de leerlingen leerbladen mee naar huis van de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. De stof hiervan is in de lessen geleerd en geoefend. Het leerblad mee naar huis krijgen is dus eigenlijk een extraatje. Ze hebben een week de tijd om te leren. De toetsdata kunt u terugvinden in de agenda op Socials Schools. Bij spreekbeurten, een boekbespreking of het maken van een werkstuk, wordt u tijdig geïnformeerd.

Dagelijkse bezigheden van groep 6

We proberen u Social Schools, onze Instagram- en Facebookpagina mee te laten kijken met wat wij zoal doen. Kijk vooral af en toe eens of er wat nieuws op staat.

Groetjes,

Juf Maaike, Juf Linda & Juf Romy

Nieuws

Kalender