Onderwijs op maat

Extra aandacht

Observaties en toetsen gebruiken we om ons onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van uw kind. We komen kinderen op het spoor die extra hulp nodig hebben. Maar ook kinderen die meer in hun mars hebben en pittiger opdrachten aankunnen. Op deze manier kunnen we ons onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk laten verlopen en het aanbod geven wat bij hen past.

De verschillen tussen kinderen van een groep zijn groot. Daar houden we dan ook rekening mee. Onze leerkrachten geven les op drie niveaus. Onze leerlingen hoeven niet per se op dezelfde manier te leren of in hetzelfde tempo te werken. Ook variëren we de moeilijkheidsgraad van de leerstof zoveel als mogelijk naar het niveau van de kinderen. Dat geldt niet alleen voor de zwakkere leerlingen. Ook leerlingen die meer aankunnen of sneller leren krijgen meer of ander aanbod op niveau. Voor (hoog)begaafde kinderen wordt de stof in de klas gecompact door de leerkracht. Deze kinderen krijgen in de plusklas uitdagende lesstof, een goede leerlijn en begeleiding met specifieke materialen. We zien namelijk graag dat ons onderwijs voor elk kind uitdagend is en dat elk kind zich optimaal kan ontplooien.

Het team van het Waterschip steekt veel tijd in de extra begeleiding van kinderen, zoveel als mogelijk binnen de groep, maar heel soms ook daarbuiten. Als een kind extra begeleiding nodig heeft, wordt een persoonlijk hulpplan gemaakt. De leerkracht wordt hierbij indien nodig ondersteund door de intern begeleider en/ of een specialist van buiten de school. Zoveel als mogelijk wordt dit plan door de eigen leerkracht in de groep uitgevoerd. Zo krijgt het kind voor korte of langere tijd een extra steuntje in de rug. Vanzelfsprekend wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Heel regelmatig bekijken we of het kind voldoende profiteert van de extra hulp. We bekijken wat de hulp oplevert en hoe vaak en met welke middelen het kind deze ondersteuning nodig blijft hebben.

Nieuws

Kalender