Begeleiding/verwijzing

Voortgezetonderwijs

Ons werk is er onder meer op gericht uw kind goed toe te rusten voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen wat basiskennis betreft. Ook mondigheid en zelfstandigheid, leren studeren en huiswerk plannen zijn daarbij van belang. Voordat uw kind Het Waterschip verlaat om verder te studeren, wordt door u een beslissing genomen over de schoolkeuze. Daarbij proberen wij u zo goed mogelijk te adviseren. Het schooladvies krijgt u van de leerkracht van groep 8. We volgen daarbij de Rotterdamse plaatsingswijzer. Al vanaf groep 7 kunnen ouders zich met hun kind oriënteren op het vervolgonderwijs door het bezoeken van open dagen. Aan het eind in groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. Samen met de leerresultaten van de voorgaande jaren geeft dit een indicatie voor het vervolgonderwijs. Er komt een voorlopig advies uit. Bij de welkomstgesprekken in groep 8 bespreken wij dit met ouders. Hoe het kind leert en werkt in groep 8 geeft een extra beeld af of de advisering blijft staan of wordt aangepast. Voor 1 maart kiest u samen met uw kind een school. U meldt zelf aan. De Rotterdamse VO-scholen halen digitaal gegevens op bij de basisscholen In mei, nadat in groep 8 ook de eindtoets is afgenomen, beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u bericht.

De kinderen die onze school verlaten worden het eerste jaar door ons gevolgd. In november vinden gesprekken plaats met leerkrachten van het voortgezet onderwijs. We vinden het leuk als onze oud-leerlingen met hun rapport langskomen. Over de eindresultaten van onze school en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs leest u in onze schoolgids meer.

Nieuws

Kalender