Ziekmelden en absentie

Ziek of absent melden

Als uw zoon of dochter ziek is of door een andere reden (bijvoorbeeld tandarts of doktersbezoek) niet naar school kan komen, willen wij dit uiteraard graag weten. U kunt in Social School uw kind afmelden onder het kopje “absenties”.  Wij vragen u dit voor half 9 te melden.

Voor belangrijke gebeurtenissen in het gezin kunt u vrij vragen aan de directie; aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie of te downloaden onder het kopje “verlof”.

Het reglement van de leerplichtwet wordt gehanteerd.

Het is wettelijk verboden om kinderen vrij te geven voor extra vakanties buiten de schoolvakanties om

Nieuws

Kalender