Verlof

Verlof

Als u uw kind toch de school moet laten verzuimen in verband met uw vakantieplanning, dan bent u verplicht een werkgeversverklaring te overleggen met daarin de mededeling dat u niet in staat bent door uw werkzaamheden tijdens reguliere schoolvakanties twee aaneengesloten weken vakantie op te nemen.

Bovenstaande geldt alleen voor ouders met een bijzonder beroep; bijvoorbeeld werkzaam in de horeca.

Een verlofaanvraag dient minimaal 8 weken voorafgaande aan het verlof bij de directeur van de school te worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam oefent strenge controle uit op het schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke reden dan ook, ziekte en buitengewone omstandigheden daargelaten, de school verzuimt zonder toestemming van de directeur is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur is dan verplicht de leerplichtambtenaar schriftelijk op de hoogte te stellen van dit verzuim. De leerplichtambtenaar kan dan een boete opleggen. De groepsleerkrachten zijn verplicht om onwettig verzuim aan de directeur te melden.

N.B. Een aanvraag voor speciaal verlof (bijvoorbeeld familieomstandigheden) wordt beoordeeld door de directeur.

verlofaanvraagformulier minder dan 10 dagen

verlofaanvraagformulier meer dan 10 dagen

 

Nieuws

Kalender