Ziekmelden en absentie

Ziekmelden

Als uw zoon of dochter ziek is, willen wij dit uiteraard graag weten. Dit kunt u doen via Social Schools. U kunt ook bellen tussen 08.00 – 08.20 uur.

Voor belangrijke gebeurtenissen in het gezin kunt u vrij vragen aan de directie; aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie. Voor een bezoek aan huisarts of tandarts kunt u dit melden aan de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.

Het reglement van de leerplichtwet wordt gehanteerd.

Het is wettelijk verboden om kinderen vrij te geven voor extra vakanties buiten de schoolvakanties om