SMW

School Maatschappelijk Werk

Op school is ook een schoolmaatschappelijk werkster actief. Sandra Brons is onze schoolmaatschappelijk werkster en zij is op maandag, woensdag en donderdagmiddag in school aanwezig.

U kunt bij Sandra terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders en school en ook aan kinderen zelf.

Het gaat bijvoorbeeld over:

 • opvoedingsvragen
 • ontwikkeling van het kind
 • gedragsproblemen
 • informatie over hulpverlenende organisaties
 • zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten)

Voorbeelden hierbij zijn:

 • Mijn zoon Wesley (9 jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen?
 • Kim (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
 • De tante van Amanda (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
 • David (6 jaar) weigert ’s avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig van. Wat is er aan de hand?
 • Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?
 • Wat kan Bureau Jeugdzorg en de Grote Rivieren voor ouders en kinderen doen?

Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kan u de weg gewezen worden naar de meest passende instelling. Aanmelden bij het SMW kan via de intern begeleider.

In onze schoolgids leest u meer over de leerlingenzorg, meldingen en klachtenregelingen.

Nieuws

Kalender