Uw zoon of dochter inschrijven?

Uw zoon of dochter inschrijven? Zo werkt het.

Informatie aanmelden groep 1

 

Welkom op CBS Het Waterschip! Wat leuk dat u interesse heeft in onze school.

Hoe werkt het inschrijven van uw zoon of dochter?

 

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

 

Als u nieuwsgiering bent geworden naar onze school en een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen via ons mailadres info@waterschip.nl. U kunt onder schooltijden ook bellen voor een afspraak. 010-4381553.

Er wordt dan met u een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek, tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school en laten wij de school zien. U kunt uw kind inschrijven vanaf driejarige leeftijd.

 

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, vullen we het inschrijfformulier samen in. Op het inschrijfformulier beantwoordt u vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

 

Wanneer wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op de site van Passend Onderwijs Rotterdam. SOP-sep-2022-CBS-Het-Waterschip.pdf (pporotterdam.nl)

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is. Voor schooljaar 23-24 zitten wij in ieder geval in groep 3 en groep 8 vol.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school hebben wij een christelijke grondslag. Wij verwachten van ouders dat zij onze christelijke grondslag respecteren.

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind wennen. Uw kind mag maximaal 5 dag(delen) wennen voordat hij of zij 4 jaar wordt. Deze wenmomenten worden in overleg met de leerkracht van uw kind bepaalt.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In het schooljaar 2023-2024 hebben wij helaas niet in alle groepen plek. De groepen 3, 4, 6, 7 en 8 zitten vol. In de groepen 1/2, 2, en 5 is er nog wel plaats.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoek plicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Nieuws

Kalender