Groep 7

Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7!!

Het schooljaar is alweer begonnen en om elkaar te leren kennen, doen wij elke dag Energizers. In de eerste week hebben wij een aangepast rooster gehanteerd, zodat iedereen weer in het ritme van school kon komen. Vanaf week twee is het volledige rooster ingegaan en hebben de kinderen hun eerste huiswerk meegekregen. Alle belangrijke informatie voor de komende periode vindt u hieronder.

Jassen en tassen:

Groep 7 zit dit jaar aan de andere kant van het gebouw naast groep 4 (bovenaan de kleutertrap). Daar zijn helaas geen kapstokken voor onze jassen en tassen. De leerlingen gaan elke ochtend via de hoofdingang naar binnen, gaan de trap op en hangen hun jassen en tassen aan de kapstok van de vorige groep 7. Dit is bij groep 6 en het technieklokaal. De leerlingen nemen hun eet- en drinkspullen mee naar de klas, waar bakken klaarstaan.

Gymtijden:

De gymlessen vinden plaats in de Bonte Koe.

  • Dinsdag     van 13:15-14:15.
  • Woensdag van  09:30-10:30.

Belangrijk voor de gym is dat alle leerlingen op de fiets komen en onder begeleiding van de leerkrachten heen en weer fietsen. Alleen op de dinsdag gaan de kinderen vanuit huis naar de gym. Leerlingen die overblijven zullen samen met de leerkracht naar de gym fietsen.

Huiswerk:

Maandag:      Spelling

Dinsdag:        Rekenen

Woensdag:    Werkwoord Spelling

Donderdag:   Begrijpend lezen

Bij het inleveren van taak 1, krijgen de leerlingen gelijk taak 2 mee. De leerlingen moeten de huiswerkmapjes achterin de klas in de zwarte bakken inleveren. De leerkracht zal deze nakijken en per vak zal er een klassikale bespreking zijn.

Leertoetsen/ inleveropdrachten tot aan de herfstvakantie:

Volgt nog.

Uitjes en speciale dagen tot aan de herfstvakantie:

Volgt nog.

Meester Sven Lomans

Welkom in mijn klas!

lomans@waterschip.nl