Specialisten

Specialisten

Om de brede zorg voor onze leerlingen goed te kunnen uitvoeren zijn, naast de groepsleraren, enkele medewerkers van bijzonder belang:

  • de intern begeleider (Mw Flora de With)
  • de schoolmaatschappelijk werkster (Mw. Henrike  van Doesburg)
  • de schoolondersteuner/ psycholoog vanuit Primair Passend Onderwijs (Mw. Marissa Atzori)
  • de jeugdverpleegkundige (Mw. Fatna Salhi)

De intern begeleider bespreekt regelmatig alle kinderen met de groepsleraar. Aan de hand van toetsuitslagen wordt dan bekeken welke vorderingen elk kind gemaakt heeft. Waar nodig wordt het onderwijsprogramma aangepast of er komt extra begeleiding. Ook coacht de intern begeleider de mensen in de klas bij het geven van extra hulp. Voor de intern begeleider zijn 3 dagen per week beschikbaar. Mocht u vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind, neem dan contact op met de groepsleraar en/of de intern begeleider.

Nieuws

Kalender