Begeleiding/verwijzing

Voortgezetonderwijs

Ons werk is er onder meer op gericht uw kind goed toe te rusten voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen wat basiskennis betreft. Ook mondigheid en zelfstandigheid, leren studeren en huiswerk plannen zijn daarbij van belang. Voordat uw kind Het Waterschip verlaat om verder te studeren, wordt door u een beslissing genomen over de schoolkeuze. Daarbij proberen wij u zo goed mogelijk te adviseren. Al vanaf groep 7 kunnen ouders zich met hun kind oriënteren op het vervolgonderwijs door het bezoeken van open dagen. Aan het begin van groep 7 wordt de verwachte uitstroom besproken en eind groep 7 krijgen de leerlingen een pre-advies bij hun tweede rapport. Het definitieve schooladvies krijgt u van de leerkracht van groep 8. We volgen daarbij de Rotterdamse plaatsingswijzer.  Samen met de leerresultaten van de voorgaande jaren geeft dit een indicatie voor het vervolgonderwijs. Het pre-advies wordt bij de welkomstgesprekken in groep 8 besproken wij dit met ouders. Hoe het kind leert en werkt in groep 8 geeft een extra beeld af of de advisering blijft staan of wordt aangepast. Eind januari geven wij het voorlopig schooladvies. Ouders worden uitgenodigd om dit te bespreken. In februari volgt de afname van de Doorstroomtoets. De resultaten van deze toets zullen leidend zijn. Wanneer de resultaten bekend zijn, stelt de school het definitief schooladvies vast. Daarna gaat u met uw kind zich inschrijven op een vo-school. In het schooljaar 2023-2024 kan dat in de periode van maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart. U meldt zelf aan. De Rotterdamse VO-scholen halen digitaal gegevens op bij de basisscholen. In april beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u bericht.

De kinderen die onze school verlaten worden het eerste jaar door ons gevolgd. In november vinden gesprekken plaats met leerkrachten van het voortgezet onderwijs. We vinden het leuk als onze oud-leerlingen met hun rapport langskomen. Over de eindresultaten van onze school en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs leest u in onze schoolgids meer.

Nieuws

Kalender