Ouderraad

Namens alle ouders van de school is er een ouderraad.

In samenwerking met de leerkrachten werken de ouderraadsleden mee aan het functioneren van de school. Zij organiseren en ondersteunen veel activiteiten: o.a. het Sinterklaasfeest, sportdagen, schoolbazaar etc. Ook de verdeling van het geld voor het Goede doelen project en de organisatie rond de schoolfotograaf worden door de ouderraad geregeld.

Eenmaal in de zes weken vergadert de ouderraad. Een leerkracht bezoekt de ouderraadsvergadering en brengt verslag uit in de personeelsvergadering. Er worden altijd enthousiaste ouders gezocht voor de OR, u kunt zich bij de voorzitter(s) aanmelden.

Ouderraad

Leden

Voorzitter/Penningmeester: 

  • Christina Groenenboom
  • Cathy Nijssen

Secretaris:

  • Ingrid Baris

Leden:

  • Sandra van Poppel
  • Jenny Sekeris
  • Germa van der Wel
  • Liesbeth Meijer
  • Leonie Dorpmans
  • Sandra Verschoor