IB

Intern begeleider

De kwaliteit van de leerlingenzorg wordt bewaakt door onze intern begeleider, Danique Koert. Elk schooljaar worden de groepsaanpak en alle leerlingen meerdere keren besproken met de leerkracht. Er zijn diverse methoden en hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen, die net iets anders nodig hebben dan ons reguliere aanbod. Waar nodig worden nieuwe leermiddelen aangeschaft. In overleg met de leerkracht wordt bekeken welke aanpak het beste werkt. School heeft goede contacten met zorgverleners en gedragsspecialisten. Bij grote zorgen worden ouders betrokken en worden zo nodig zorgverleners of specialisten ingeschakeld. Er wordt ondersteuning geboden door Primair Onderwijs (PPO-Rotterdam).

Groepzorgplan

Voor elke groep wordt meerdere keren per schooljaar een Zorgplan opgesteld. We noemen dit ons groepsplan. Het groepsplan vermeldt de zorg en aanpak van alle kinderen in de groep. Naast de gewone aanpak wordt ook opgenomen welke leerlingen buiten het gewone onderwijsaanbod, extra begeleiding behoeven. Dat kan omdat zij sneller leren, meer uitdaging nodig hebben, andere leersprongen maken of meer hulp nodig hebben om tot dezelfde prestatie te komen. Ook wordt vermeld waaruit die begeleiding bestaat, wie die uitvoert en wat het resultaat is. Een en ander wordt met ouders besproken. IB bespreekt deze groepsplannen regelmatig met de leerkrachten.

Nieuws

Kalender