Groep 6

Groep 6

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 6.

Wij starten de dag door elkaar bij binnenkomst goedemorgen te wensen. Hierbij zorgen we ervoor dat ieder kind even aandacht heeft gehad en zich gezien voelt. Wanneer de leerlingen de klas binnen komen hangen ze hun naamknijper aan de gevoelsthermometer, zodat de juffen rekening kunnen houden met hoe ze zich voelen. Daarna zien ze op het digibord precies wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Dit is een fijne rustige start van de dag.

Vooraan in de klas hangt, voor ieder kind zichtbaar, de dagplanning. Hierop staan elke dag de tijden, de vakken en is aangegeven aan welke doelen gewerkt wordt. Iedere leerling weet zo wat ze die dag gaan leren.

We leven in een tijd waarin veel gewerkt wordt met computers. Wij werken naast de de boeken, werkboeken en schriften daarom ook digitaal. Zo zijn onze methodes van rekenen, verkeer, nieuwsbegrip en oefenprogramma’s voor spelling digitaal. Ook worden de Cito’s op de chromebooks gemaakt.

Informatie gym en zwemmen:

Elke week gymmen wij een uur in de gymzaal van de Bonte Koe.
Tot de voorjaarsvakantie hebben wij elke week een uur zwemles.

Huiswerk (maak- en leerwerk):

In groep 6 hebben we iedere week 1 blad huiswerk dat in een mapje mee naar huis gaat.
Dit is elke week één kant met taal of spelling en één kant met rekenen. De doelen van het huiswerk sluiten aan bij wat we in de klas behandelen in de week zelf of de week ervoor.
De afspraak is dat zij op maandag of dinsdag het huiswerk krijgen en de week erna op maandagochtend mee naar school nemen. Daarnaast maken de kinderen het onderdeel woorden van Nieuwsbegrip online. Deze opdracht sluit aan bij de nieuwsbegriples van die week. Elke woensdagochtend wordt er nagegaan of dit huiswerk is gemaakt.

Ook krijgen de leerlingen leerbladen mee naar huis van de vakken geschiedenis, natuur & techniek en aardrijkskunde. De stof hiervan is in de lessen geleerd en geoefend. Het leerblad is eigenlijk een extraatje om het thuis ook nog eens door te kunnen nemen. Ze hebben een week de tijd om te leren. De toetsdata kunt u terugvinden in de agenda op Socials Schools.
Bij spreekbeurten, een boekbespreking of het maken van een werkstuk, wordt u tijdig geïnformeerd.

Dagelijkse bezigheden van groep 6

We proberen u Social Schools, onze Instagram- en Facebookpagina mee te laten kijken met wat wij zoal doen. Kijk vooral af en toe eens of er wat nieuws op staat.

Groetjes,

Ma, di, do, vr: juf Sanne

cock@waterschip.nl

 

 

Wo: juf Suzanne

s.keemink@waterschip.nl

Nieuws

Kalender