Groep 5

Groep 5

Groep 5

Nu de herfst is gekomen, zijn we inmiddels zelf ook op stoom gekomen en zijn we echt een groep geworden. Er is meer rust, meer werkgerichtheid en ook meer vrolijkheid in de groep. Iedereen heeft een eigen plek gekregen in de klas!

Met het werk werken we de komende tijd aan de volgende onderwerpen:

 • Sova: we werken aan elkaar beter leren kennen, complimenten geven en ontvangen, zelfvertrouwen, en anti-pesten
 • Godsdienst: verhalen over “balans zoeken” (verhalen over de zoektocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land) en “Tel je mee?”(verhalen over gewone mensen die heel belangrijk zijn voor God, verhalen naar kerst toe).
 • Rekenen: tafelsommen en digitaal klokkijken blijven heel erg belangrijk! Daarnaast werken we aan optellen en aftrekken t/m 100 (alle getallen), optellen en aftrekken t/m 1000 (mooie ronde getallen), gepast betalen, meten met cm & m & km, liter & milliliter, wegen met gram & kilo, staafdiagrammen & grafieken en bekijken en meten we met plattegronden.
 • Spelling: woorden die eindigen op –ig of –lijk, ch & cht-woorden, verkleinwoorden, woorden die eindigen op –t of –d en woorden (nog steeds!) met de open en gesloten lettergreep.
 • Taal: woorden leren over vriendschap & pesten en plagen & geld & droomberoepen, schrijven met een doel, korte verhalen, het juiste gebruik van de komma, de stam van een werkwoord vinden, presentaties geven, de stam van een werkwoord vinden, folders schrijven, kritisch op reclame zijn, verkleinwoorden maken, inleiding en slot van een verhaal en interviewen.
 • Nieuwsbegrip (begrijpend lezen): hoe is de opbouw van een tekst, en wat zijn de handigheidjes (technieken) die je kunt gebruiken om een tekst te begrijpen?
 • Natuur & techniek: insecten en paddenstoelen
 • Aardrijkskunde: kaartlezen, de voor- en nadelen van een stad of dorp
 • Geschiedenis: het ontstaan van de eerste steden (over ridders en kastelen)
 • Gymmen: elke dinsdagmorgen (denk aan de kleding & schoenen) van 10 tot 11 in “de Bonte koe” bij juf Vivanne.
 • Schrijven: we leren vlot de letters met de juiste lay-out (begin bij de kantlijn, spaties tussen de woorden) te schrijven, en dan de letters ook nog op de juiste manier.
 • Muziek: naast lekker zingen kijken we naar verschillende instrumenten, hoe komen ze aan die vorm en klank?
 • Crea: we gaan naast gewoon tekenen ook met de figuurzaag aan de slag.
 • Engels: We are learning about (livng in) houses, and shopping…

Naast dit alles hebben we nog veel meer te doen, zoals werken aan Sint en kerst. Maar dat duurt nog even…

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan vooral! Loop even langs op school, geef een briefje mee of mail. Ik beantwoord ze graag!

 

Huiswerk

Elke maandag het mapje met rekenen / spelling inleveren.

Elke woensdag van Nieuwsbegrip (digitaal) het onderdeel “Woorden” van de afgelopen les afhebben.

Meester Sander Visser

Welkom in de meesterlijke groep 5!

visser@waterschip.nl


Edith Nelson

Op vrijdag ben ik jullie juf!

nelson@waterschip.nl