Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt. Zo kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs.

De voornaamste activiteiten van de MR zijn advies geven bij en goedkeuren van het schoolbeleid op Het Waterschip.

In de wet (Wms) is bepaald met betrekking tot welke zaken de MR moet instemmen (instemmingsrecht) voordat het bestuur een voorgenomen besluit kan uitvoeren. Ook moet het bestuur bij bepaalde zaken de MR om advies vragen (adviesrecht).

Verder mag de MR ongevraagd advies geven.

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie leerkrachten. Dit is per school verschillend, afhankelijk van het aantal leerlingen. De ouders worden, middels een verkiezing, uit een aantal kandidaten gekozen. De leerkrachten worden, meestal bij toerbeurt, door de directie gevraagd zitting te nemen in de raad. Dus wilt u meepraten en denken over het beleid van de school, meldt u zich dan vooral aan als kandidaat voor de oudergeleding van de raad op het moment dat er verkiezingen worden gehouden. Via de nieuwsbrief krijgt u hierover nader bericht. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De data en plaats van vergadering worden vermeld in de nieuwsbrief. Wanneer er echter zaken worden besproken waarop (voorlopige) geheimhouding rust, dan kan de voorzitter van de raad besluiten om een bepaalde vergadering (of gedeelte daarvan) besloten te houden.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding als kandidaat kunt u contact opnemen met een van de MR leden of gebruikmaken van het e-mailadres: mr@waterschip.nl

Medezeggenschapsraad

Leden

Namens de ouders hebben zitting:

Marleen Stekelenburg (voorzitter)

 

 

 

 

Yvonne van Kesteren

 

 

 

 

Lettie de Haan

 

 

 

 

Namens het personeel hebben zitting:

  • Annie Bloem
  • Sander Visser vervangt Elyse Wezeman
  • Evelyn Meijborg