Sint-Maarten

Sint-Maarten 2018 Ook dit jaar vieren we weer Sint-Maarten! Het vindt deze keer plaats op zaterdag 10 november voor de groepen 1 t/m 5 van ’t Waterschip. Kinderen gaan tussen 17:30-19:00 uur met hun op school gemaakte lampionnetjes vanaf de Bonte Koe langs de deuren en zingen dan liedjes in ruil voor een snoepje. Vanaf...
Read More

Activiteiten Herfstvakantie in De Bonte Koe

In de herfstvakantie zijn er leuke acitviteiten te doen in het huis van de wijk; De Bonte Koe. Alle leerlingen hebben afgelopen week een flyer mee naar huis gekregen met informatie. In het kort: Op dinsdag 23 oktober worden er spelletjes gespeeld, geknutseld in het thema Cowboys en Indianen. Kinderen mogen verkleed komen. Tijd: 14.00...
Read More

Leerlingenraad op onze school

De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 hebben deze week twee kinderen uitgekozen die de groep het komende schooljaar gaat vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad? De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Elke groep levert twee leerlingen. De leerlingen die gekozen zijn, vertegenwoordigen...
Read More

Koffieochtend – middag met de leerkracht

Dit jaar hebben we voor het eerst een informeel koffieuurtje met de leerkracht georganiseerd. Het was niet erg druk bezocht maar de ouders die geweest zijn waren enthousiast. Een reactie:” Het was super leuk om zo eens met elkaar te delen wat de kids zo vooral bezig houdt en wat er leeft in de klas...
Read More

Meester Léon zegt gedag!

Vorige week heb ik afscheid genomen van het Waterschip. Ik ben door veel leerlingen en ook ouders bedankt met mooie woorden en heb zelfs cadeautjes gekregen. Ik wil jullie super bedanken hiervoor en alle leerlingen bedankt voor de leuke lessen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, leuke gymlessen gedraaid en veel mooie sportprestaties...
Read More

Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar was vriendschap. Tijdens de opening las juf Karin een gedicht voor over vriendschap, zongen we mee met het lied van kinderen voor kinderen en mochten Ilse en Elisa uit groep 6, als beste vriendinnen, de Kinderboekenweek officieel openen. In deze week...
Read More

Zwerfboeken in onze school

Wij hebben twee zwerfboekenkasten in onze school staan. U kunt ze naast de bank op de begane grond vinden. Een zwerfboek is een boek dat u mag meenemen voor uw kind. Dit boek mogen ze houden. Wij hebben twee kasten waar boeken voor de groepen 1- 4 en groepen 5-8 in zitten. Er zijn in...
Read More

Nieuwe logopediste gestart

Afgelopen donderdag is Naomi gestart, onze nieuwe logopediste die vanuit expertisecentrum Uniek op onze school logopedie komt geven. Als uw kind nog geen bericht heeft gekregen terwijl hij of zij wel logopedie had bij onze vorige organisatie “De taalreis”, kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleider juf Flora. (with@waterschip.nl)

Leerlingaantal op 1 oktober

Op 1 oktober zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om het aantal leerlingen door te geven. Deze worden jaarlijks gecontroleerd met de gegevens die het Rijk heeft. Elke school krijgt geld van het Rijk per leerling die geregistreerd staat. Vorige week had onze school 203 leerlingen, vorig jaar waren dit er 192. Dit betekent dat...
Read More

Luizen

Helaas zijn er in verschillende groepen luizen gevonden. Alle groepen zijn vanmorgen gecontroleerd nadat wij signalen kregen dat er luizen waren in enkele groepen. Wilt u het haar van uw kind in de gaten houden? En bij constatering van luizen of neten dit aan de school doorgeven? (ruizeveld@waterschip.nl) Wij blijven alert.