Nieuws

CBS Het waterschip

Startdienst aanstaande Vrijdag

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden van onze leerlingen,
Aanstaande vrijdag willen wij u graag uitnodigen bij onze startdienst in de Eben Haëzerkerk. De dienst wordt gehouden in samenwerking met ds. Geerlof en ds. Bartelink.
De deur van de kerk gaat open om 10.45 uur en om 11.00 uur willen wij graag met iedereen starten.
Het thema van de dienst is: Wij helpen elkaar.
Belangstellenden die de dienst niet kunnen bijwonen maar de dienst willen horen, kunnen op www.kerkomroep.nl de dienst beluisteren.
Na de dienst gaan wij terug naar school, waar wij op het schoolplein om 12.15 uur zullen luisteren naar onze groepen 7 en 8 die een concert geven met Pbones. Ook daar bent u van harte voor uitgenodigd.
Wij hopen iedereen te zien!