Nieuws

CBS Het waterschip

Staking donderdag 5 oktober

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, staat er op donderdag 5 oktober een onderwijsstaking gepland.
Wij zullen deelnemen aan de staking.
Momenteel zijn wij in overleg met het schoolbestuur hoe wij hierin kunnen handelen.
Zodra er meer informatie is, brengen wij u op de hoogte.