Nieuws

CBS Het waterschip

Sint-Maarten

Sint-Maarten 2018

Ook dit jaar vieren we weer Sint-Maarten! Het vindt deze keer plaats op zaterdag 10 november voor de groepen 1 t/m 5 van ’t Waterschip.

Kinderen gaan tussen 17:30-19:00 uur met hun op school gemaakte lampionnetjes vanaf de Bonte Koe langs de deuren en zingen dan liedjes in ruil voor een snoepje.

Vanaf maandag 15 oktober krijgen kinderen een brief mee waarop ze zich als deelnemer kunnen opgeven. Deze brieven het liefst voor de herfstvakantie inleveren bij de juf of meester.

Let op: alleen kinderen uit de groepen 1 t/m 5 van ’t Waterschip mogen meedoen. Dit is omdat deelnemende snoephuizen anders te weinig snoep in huis hebben. Wij doen een beroep op alle ouders en/of verzorgers hierin verantwoordelijkheid te nemen.

U wordt middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Groeten van Liesbeth van Pelt, Leonie Dorpmans en Jacco Oldenburg
(waterschipsintmaarten@gmail.com)