Schoolinfo

Onder het kopje schoolinfo kunt u allerlei relevante informatie vinden van en over CBS Het Waterschip.

  • Contact
  • Schooltijden
  • Vakanties en vrije dagen
  • Verlofaanvragen
  • Ziekmelden en absentie
  • Schoolgids
  • Zorg
  • Protocollen
  • PCBO