Nieuws

CBS Het waterschip

Samenwerkingsdag 6 oktober

Op vrijdag 6 oktober houden wij onze samenwerkingsdag met ouders. Wij begrijpen dat het een lastige dag is na de stakingsdag, maar willen graag iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de welkomgesprekken maandag en dinsdag wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de samenwerkingsdag.
Om u alvast een idee te geven wat de dag inhoudt, hieronder het programma.
CPS behandelt tijdens deze dag onderwerpen als:
o De visie op samenwerken
o Samen beleid maken
o Welkom
o Leren thuis gaat door
o Gelijkwaardig contact
o Samen verantwoordelijk
o Het leerlingdossier
o Klachten en verbetersuggesties
o De opkomst op (verplichte) bijeenkomsten
o Heldere afspraken en regels voor iedereen 
De indeling en de tijden
08.45 uur  Welkom met koffie en thee
09.00 uur Start in twee groepen (ouders en team apart), bespreken bovenstaande onderwerpen.
12.30 uur  Lunch (verzorgd door school)
13.15 uur Vervolg programma: waarbij team en ouders samenwerken in 10 groepen aan 10 concrete thema’s. Het uitgangspunt hierbij is: hoe kan de samenwerking nog beter worden! We sluiten af met creatieve en vooral leuke presentaties.
15.00 uur  Einde programma voor de ouders
15.30 uur  Vervolg team
16.30 uur  Einde programma team
Wij hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen op onze samenwerkingsdag, wij hebben u nodig.