Nieuws

CBS Het waterschip

Regelzaken….

Schoolfactuur

Binnen twee weken krijgt u de factuur voor het schoolfonds en het schoolreisje. De facturen worden in een enveloppe meegegeven met de leerlingen.

De kosten voor het schoolfonds zijn ongewijzigd, € 27,50 per leerling. Het schoolreisje kost dit schooljaar € 27,50 voor per leerling. We gaan met alle leerlingen naar dezelfde bestemming.

Indien u de factuur niet kunt betalen, willen wij graag dat u contact opneemt met Lianne Vlendré, de directeur.

Ziek melden

Indien u kind afwezig is, willen wij u vragen dit telefonisch tussen 08.00 – 08.30 uur te melden of per mail dit aan te geven via info@waterschip.nl.

Verlofaanvraag

Als u verlof wilt aanvragen, dan hebben wij een officiële verlofaanvraag nodig. U kunt de formulieren downloaden via de site of ophalen bij de directie.