Protocol Hoofdluis

Hoofdluis is een probleem voor de omgeving vanwege besmettingsrisico. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen, stelt het Waterschip regels en afspraken vast.

Op het Waterschip wordt er een vast luizen(controle)team aangesteld. De directie is het aanspreek-punt voor de ouders en voor het luizenteam. Soraya is de coördinator van het Luizen(controle)team.

 Luizen(controle)team:

 • Soraya Ruizeveld de Winter (coördinator) (Wessel 8)
 • Maijka Rendekova (Laura 1/2a, Emma 8)
 • Corinne Kroos (Noortje 3, Jonas 5, Thijs 7)
 • Tacita van Dijk (Nikita 4)
 • Danielle Donata (Jordan 5, Braydan 8)
 • Nancy Meyer (Ramona 5 en Serena 8)
 • Marianne van der Meer (Vienna 6)
 • Leanne de Raadt (Sem 7)
 • Monique Hoomoedt (Anne 8)
 • Leonie Dorpmans (Julia 4, Sanne 1/2a)
 • Lisette Bekker (Esmee 5, Sophie 1/2a)

Stappenplan voor onze school

Het  luizen(controle) team gaat het volgende stappenplan volgen:

Voorbereiding op luizencontrole:

 1. Bij iedere groep is er op de dag van de luizencontrole een checklist aanwezig. Deze checklist wordt na afloop door het Luizen(controle) team meegenomen en verzameld (in een map, Luizencontroleteam die in het kantoor bij Administratie staat).
 2. In iedere groep is een volledige ‘luizenkit’ aanwezig (kam, alcohol, gaasjes, handschoenen). Wanneer daar materialen van ‘op’ raken of aan vervanging toe zijn, draagt Soraya daar zorg voor. Bij constatering, geeft het luizencontroleteam dit tijdig aan Soraya door.
 3. Brief om mee te geven aan leerlingen van een groep waar hoofdluis is geconstateerd, zit in de map Luizen(controle)team.

Het controleren:

 1. Iedere maandag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Als er hercontroles moeten plaats vinden, wordt dit ingepland door Coördinator Luizencontrole-team (in overleg met directie).
 2. In iedere groep is er een ‘luizenkit’ (bestaande uit kam, alcohol, gaasjes, handschoenen) en een checklist aanwezig.
 3. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar en schenk extra aandacht aan plekken zoals; achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. Controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, vervang dan de handschoenen (of was tussendoor even je handen).
 4. Na de luizencontrole vult het Luizen(controle)team direct de checklist in. Deze checklist wordt door het Luizen(controle)team mee terug genomen en aan Soraya gegeven.

Na de controle:

 1. Bij constatering van luizen, wordt de leerling uit de klas gehaald en nogmaals gecontroleerd.
 2. De directie of de coördinator Luizen(controle)team belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is geconstateerd. Het kind dient zo snel mogelijk te worden behandeld met een luizendodend middel & direct van school gehaald te worden om de kans op epidemie te verkleinen.
 3. Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
 4. De coördinator Luizen(controle)team informeert de ouders van de betreffende klas tijdig, middels een brief.
 5. De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen de brief in hun tas opbergen en mee naar huis nemen.
 6. Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na een week opnieuw gecontroleerd. De organisatie daarvan ligt bij coördinator Luizen(controle)team.

De checklist:

 • Het luizen(controle)team houdt alle resultaten van de controle bij op de checklist.
 • Deze informatie dient discreet te worden behandeld.
 • Bespreek na controle de ingevulde checklist met de Coördinator Luizen(controle)team.
 • Indien nodig wordt directie op de hoogte gebracht van de checklist.
 • De directie controleert of de hercontrole na een week heeft plaatsgevonden in de klas, waar de besmetting is geconstateerd