Nieuws

CBS Het waterschip

Paasviering aanstaande donderdag

Aanstaande donderdag vieren we op school met elkaar dat het Pasen is. De opstanding van Jezus.

De leerlingen hebben in de afgelopen weken de verhalen gehoord over Jezus die gevangen wordt genomen en hoe hij gekruisigd wordt. In de klas wordt hier donderdag verder over gesproken. Behalve de opstanding van Jezus is er tijdens de veertigdagen tijd voor het thema “Pak mijn hand” gekozen. Dit kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet wilt halen.

De leerlingen van de groepen 1-4 zullen in het speellokaal met elkaar Pasen vieren en aansluitend zullen de groepen 5- 8 dit ook doen. Tijdens de viering worden er liedjes gezongen, wordt er een stuk van een film gekeken en hebben een aantal leerlingen een rol met een gebed of een gedicht.

Hierna wordt er in de lokalen geluncht met de eigen groep. Hier hebben de leerlingen een bord, beker, bestek voor nodig. WIlt u dit woensdag meegeven aan uw kind in een tasje?

Omdat we donderdag een continu rooster hebben met lunch, zijn de leerlingen daarna uit. De leerlingen komen allemaal om 14.00 uur naar buiten en daarna begint de meivakantie!