Overblijven

Overblijven

Op CBS Het Waterschip hebben de kinderen de mogelijkheid om over te blijven in de middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag. De kosten van het overblijven bedragen € 2,50 per keer. Als u uw kind wilt laten deelnemen aan de overblijf, dan kunt u online bij “overblijvenmetedith” een account aanmaken en daar uw kind registreren. “Overblijven met Edith” is een digitaal systeem waar u uw kind kunt aanmelden en afmelden. Dit systeem zorgt ook voor de digitale verwerking van uw factuur aan het einde van de maand.

N.B.: Het overblijven is uitsluitend bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders werken of een studie volgen. Incidenteel overblijven kan in uitzonderlijke gevallen.

Ouders geven de kinderen, die overblijven zelf een lunchpakket mee (boterham, fruit, drinken). De kinderen kunnen hun lunchpakket, duidelijk voorzien van hun naam, in de koelkast op school leggen. De kinderen blijven gedurende het overblijven in de overblijflokalen. Als het mooi weer is, kunnen ze spelen op het schoolplein. De overblijfmedewerkers houden daarbij toezicht. Wanneer kinderen zich buiten het plein begeven, vallen zij niet meer onder de verantwoordelijkheid van school, maar bent u als ouders zelf verantwoordelijk. Wanneer u gebruik maakt van de overblijfregeling krijgt u onze overblijfregels. Onze voorziening is vrij, maar niet vrijblijvend als het gaat om gedrag en veiligheid. Voor meer informatie kunt u elke ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de administratief medewerker van onze school, Soraya Ruizeveld de Winter tevens overblijfcoördinator.

Handleiding Overblijven met Edith