Nieuws

CBS Het waterschip

Nieuws uit de MR

Beste ouders/verzorgers,

Wij als medezeggenschapsraad (MR) zijn ook weer gestart in het nieuwe schooljaar.

Woensdag 27 september hebben wij onze eerste vergadering gehouden.

Per dit schooljaar zal de vaste vergaderdag veranderd worden van de donderdag naar de woensdag.

In de schoolgids op pagina 16 staat een algemeen stuk over wat de MR inhoudt en hoe deze op het Waterschip wordt vorm gegeven.

In aanvulling daarop willen wij u van harte uitnodigen onderwerpen of vragen in te brengen die de school betreffen. Ook bent u welkom om bij een MR vergadering aan te sluiten. Deze zijn openbaar.

In de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd.

We hebben er weer veel zin in! Als u vragen heeft kunt u altijd mailen naar mr@waterschip.nl of één van ons hiervoor persoonlijk benaderen.

Met vriendelijke groet,

Barbera van Kalken (leerkracht), Evelyn Meijborg (leerkracht), Elyse Wezeman (leerkracht), Lettie de Haan (moeder Annalie groep 3), Yvonne van Kesteren (moeder Thomas groep 6 en Lucas groep 1),Marleen Tempelman (moeder Senna groep 8 en Manoa groep 3)