Nieuws

CBS Het waterschip

Nieuwe logopediste gestart

Afgelopen donderdag is Naomi gestart, onze nieuwe logopediste die vanuit expertisecentrum Uniek op onze school logopedie komt geven.

Als uw kind nog geen bericht heeft gekregen terwijl hij of zij wel logopedie had bij onze vorige organisatie “De taalreis”, kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleider juf Flora. (with@waterschip.nl)