Groep 7 maandag

Elke maandag het spelling / taal huiswerk inleveren.

Maandag 03-12-18 Dictee Engels en Natuur/Techniek thema 2 toets.