Nieuws

CBS Het waterschip

Leerlingenraad op onze school

De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 hebben deze week twee kinderen uitgekozen die de groep het komende schooljaar gaat vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Elke groep levert twee leerlingen. De leerlingen die gekozen zijn, vertegenwoordigen de eigen groep. Zij kunnen in het leerlingenraadoverleg zaken die spelen in de school aankaarten.
Denkt u hierbij aan bespreken van de omgang met elkaar tijdens de pauze, de ervaringen bij nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld het formulier van de welkomgesprekken, maar ook meedenken over evenementen.
De leerlingenraad wordt door de directeur bijgewoond en voorgezeten. De directeur vertegenwoordigt het team en zal van de kinderen inspraak vragen over bijvoorbeeld de invulling van de opening van het schoolplein.
De bijeenkomsten zijn achtwekelijks onder schooltijd. (Dus tussen elke vakantie)
De leerlingen worden voor een schooljaar gekozen.

Aanstaande maandag komt de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar.

Wij willen met de leerlingenraad bereiken dat leerlingen zich gehoord voelen en dat er een samenwerking tussen school en leerlingen ontstaat.
We willen het samen met onze leerlingen doen en ervoor zorgen dat wij allemaal trots zijn op onze school!