Nieuws

CBS Het waterschip

Leerlingaantal op 1 oktober

Op 1 oktober zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om het aantal leerlingen door te geven. Deze worden jaarlijks gecontroleerd met de gegevens die het Rijk heeft. Elke school krijgt geld van het Rijk per leerling die geregistreerd staat.

Vorige week had onze school 203 leerlingen, vorig jaar waren dit er 192. Dit betekent dat wij 11 leerlingen zijn gestegen. Het leerlingenaantal op onze school groeit langzaam en dat is een goed teken.