Nieuws

Kwink

Het schoolseizoen is alweer op driekwart van de rit. Uw kind
heeft weer veel bijgeleerd. Niet alleen met vakken als taal,
rekenen, wereldoriëntatie, maar ook in de omgang met zichzelf
en de ander. Dat is sociaal-emotioneel leren en een belangrijke
basis om nu en later succesvol te kunnen meedoen aan onze
samenleving. Wat is het leuk om te zien dat alle kinderen actief
betrokken zijn bij de lessen en tijdens lastige situaties toepassen
wat ze hebben geleerd.
In de laatste schoolweken komen de laatste lessen van Kwink
aan bod.
Hieronder staat kort de inhoud van deze lessen beschreven:
Les 16: Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet hoe mijn zelfbeeld invloed heeft op mijn gedrag.
Les 17: Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik emoties zie bij een ander.
Les 18: Ik weet wat mijn aandeel is in een conflict of vervelende situatie.
Les 19: Ik kan samen met anderen bedenken hoe je iets oplost en een compromis kunt sluiten.
Les 20: Ik ontdek waarin ik het afgelopen schoolseizoen gegroeid ben.
Wilt u thuis ook werken aan sociaal emotioneel leren? Vandaag hebben de kinderen ook de
laatste koelkastposter van dit jaar mee naar huis gekregen.
Samen kunt u de inhoud bespreken en samen met uw zoon/dochter kijken waar hij/zij in dit
schooljaar in is gegroeid.