Nieuws

CBS Het waterschip

Koningsspelen en Ontbijt volgende week vrijdag

Zoals u inmiddels weet houden we vrijdag 20 april 2018 de koningsspelen.

Hierbij wat informatie over de ochtend indeling.

Om 8:30 uur wordt uw kind gewoon in de klas verwacht voor het koningsontbijt.

Graag uw kind bestek, bord en beker meegeven!!

Om 9:30 uur gaan we de koningsspelen officieel openen. Dit doen we door mee te doen met het dansje van dit jaar : FIT-LA-LA van kinderen voor kinderen.

Hierna gaan de kinderen de sponsorloop lopen op het terrein van vv Pernis. De sponsorloop is op het eerste veld. Bij de ingang gelijk rechts.

Hieronder treft u het schema.

10:00 uur : groep 1/2a 11:00 uur : groep 5

10:15 uur : groep 1/2b 11:15 uur : groep 6

10:30 uur : groep 3 11:30 uur : groep 7

10:45 uur : groep 4 11:45 uur : groep 8

Wij en de kinderen hopen dat u ons komt aanmoedigen!

Ook bij de dans op het schoolplein bent u van harte welkom.

Hopelijk tot vrijdag 20 april 2018!

Graag uiterlijk dinsdag 17 april de sponsorloopformulieren inleveren bij de leerkracht!

Namens de ouderraad.

Met vriendelijke groet,

Jenny Sekeris en Cathy Nijssen