De geschiedenis

CBS Het Waterschip; de geschiedenis van de school zelf

In het jaar 1881 werd door de Vereniging ”De Bijbel op de School” de Gereformeerde School gesticht. Daarna werd ook de kleuterschool ”De Zonnige Hoek” opgericht. Beide namen zijn later veranderd in resp. Prot. Chr. Basisschool ”De Bogerd” en ”De Inspring”. Deze scholen gingen uit van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs te Pernis.

Ds. W. van den Bijtel richtte de Vereniging voor Chr. Volksonderwijs op. Deze Vereniging stichtte de ”Ds. W. van den Bijtelschool” in 1884. In 1925 ontstond de ”Margriet kleuterschool”. Naast de ”Ds. W. van den Bijtelschool” werd in 1929 de ”Dr. J.Th. de Visserschool” opgericht, omdat er steeds meer kinderen kwamen.Deze scholen werden voornamelijk bezocht door kinderen, waarvan de ouders Nederlands Hervormd waren.

Op 1 augustus1983 fuseerden de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs en de Vereniging voor Chr. Volksonderwijs. De nieuwe Vereniging kreeg de naam Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Pernis.

Deze Vereniging beheerde twee scholen: C.B.S. ”Dr. J.Th. de Visserschool” en C.B.S. ”De Nieuwe Bogerd” (een samenvoeging van de ”Ds. W. van den Bijtelschool” en ”De Bogerd”).

Op 1 augustus 1992 zijn beide scholen gefuseerd. De naam van de nieuwe school werd C.B.S. ”Het Waterschip”.

Op 1 januari 2014 is CBS “Het Waterschip” onder een nieuw bestuur gekomen. De stichting voor Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Pernis is opgehouden te bestaan. De school valt nu onder de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Rotterdam Zuid.

De naam Het Waterschip

Op 1 augustus 1992 zijn beide scholen gefuseerd. De naam van de nieuwe school werd C.B.S. ”Het Waterschip”.

De herkomst van de naam CBS Het Waterschip

Het eerste gedeelte van de naam, de afkorting, laat zich gemakkelijk uitleggen. Wij zijn een christelijke basisschool.

Hoe wij daar inhoud aan geven kunt u lezen in onze Schoolgids.

Het tweede gedeelte is een stuk geschiedenis. De wijk in Pernis waar onze school staat, heet het “waterschip”. Het type huizen wat er staat heet ook zo.

De naam ”waterschip” heeft ook een maritieme historie. Een waterschip is een zwaar gebouwd vissersschip met een grote bun aan boord.

Een bun is een bewaarplaats voor vers gevangen vis. Oorspronkelijk was het scheepstype bestemd voor het transport van vis.

De Hollanders hebben het waterschip in de loop van de 16e eeuw ook gebruikt voor de visvangst. In latere tijd werd het waterschip ingezet als sleper.

Ze sleepten schepen met een grote diepgang over Pampus, de ondiepte voor Amsterdam.

Gaandeweg ontwikkelde het sleepbedrijf zich tot de voornaamste taak voor de waterschepen.
Toen in 1824 het Noord-Hollands kanaal werd voltooid, verdween het sleepbedrijf en ook het waterschip.

Aangezien ook bij Rotterdam deze waterschepen rondvoeren, is de naam in Pernis niet onbekend gebleven.

In het najaar van 2009 heeft dhr. L. de Bruijn (Amstelveen) voor onze school een prachtig modelschip gebouwd.