Nieuws

CBS Het waterschip

Herfstvakantie

Aan alle ouder(s) van onze leerlingen,

Zo heet je de kinderen na de zomervakantie welkom en zo is het alweer herfstvakantie. En in de afgelopen zeven weken is toch genoeg gebeurd. We hebben de Koersweken in alle klassen gehouden met leuke activiteiten en dit met een fijne startdienst in de kerk afgerond. We zijn het schooljaar gestart met twee inloopmiddagen, hierover zijn de meningen nog verdeeld. Ouders die het fijn vonden met hun kind door de klas te gaan en het contact met andere ouders te hebben tot ouders die aangeven het informatieve praatje van mij te hebben gemist met de doelen van het komende schooljaar. We gaan met de feedback aan de slag!

We hebben waardevolle welkomgesprekken gevoerd, de schoolfotograaf is geweest, de leerlingenraad is gekozen en de eerste vergadering is gehouden, verschillende groepen zijn op excursie gegaan en de leerkrachten hebben verschillende studie (mid)dagen gehad. Het team is dagelijks bezig met het realiseren van goed onderwijs in alle groepen.

Er is een fietsenstalling geplaatst op het schoolplein, met het schoolplein zijn we bijna klaar. Alleen nog de tafeltennistafel. De leerlingen hebben afgelopen week het nieuwe speelgoed voor het schoolplein in gebruik genomen.

we zijn druk met de afbeelding van het logo op het gebouw en met nieuwe rapportmapjes, een nieuwsbrief en een website. In de periode tot aan de kerstvakantie hopen we dit af te ronden. Doelstelling is dat er voor de kerstvakantie een nieuw logo op de buitenkant van het gebouw hangt.

Maar eerst herfstvakantie, een beetje een donkere vakantie waarin de blaadjes van de bomen vallen. Een tijd waarin we weer kaarsjes ‘s avonds aan gaan doen omdat de avonden donker zijn.

Ik wens u, mede namens ons team, een fijne, gezellige herfstvakantie toe en wij zien de leerlingen graag op dinsdag 29 oktober! De leerlingen zijn op maandag 28 oktober nog vrij.

met vriendelijke groet,

Lianne Vlendré

Directeur CBS Het Waterschip