Groepszorgplan

Voor elke groep wordt meerdere keren per schooljaar een Zorgplan opgesteld. We noemen dit ons groepsplan. Het groepsplan vermeldt de zorg en aanpak van alle kinderen in de groep. Naast de gewone aanpak wordt ook opgenomen welke leerlingen buiten het gewone onderwijsaanbod, extra begeleiding behoeven. Dat kan omdat zij sneller leren, meer uitdaging nodig hebben, andere leersprongen maken, of meer hulp nodig hebben om tot dezelfde prestatie te komen. Ook wordt vermeld waaruit die begeleiding bestaat, wie die uitvoert en wat het resultaat is. Een en ander wordt uiteraard met de ouders besproken.