Nieuws

CBS Het waterschip

Enquête voor ouders

heeft twee weken geleden op maandag 1 april een link in de mail gekregen met de vraag of u mee wilt doen aan een vragenlijst over onze school.

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe ouders over de school denken en waar kansen liggen voor de school. De ouderpeiling wordt uitgevoerd door Scholen met Succes, u heeft van hen een mail ontvangen.

Uit de terugkoppeling blijkt dat momenteel 32 % van de ouders de enquete heeft ingevuld. Dit is te weinig om een goed beeld te krijgen en om de gegevens te vergelijken met de gegevens van twee jaar geleden.

Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan komende week doen? Wij willen graag weten hoe we er met elkaar voor staan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!