Dyslexie, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze Intern Begeleider. Elk schooljaar worden de groepsaanpak en alle leerlingen meerdere malen besproken met de leerkracht. Er zijn diverse methoden en hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen, die net iets anders nodig hebben dan ons reguliere aanbod. Waar nodig worden nieuwe leermiddelen aangeschaft. In overleg met de leerkracht wordt bekeken welke aanpak het beste werkt. School heeft goede contacten met zorgverleners en gedragsspecialisten. Bij grote zorgen worden ouders betrokken en worden zo nodig zorgverleners of specialisten ingeschakeld. Er wordt ondersteuning geboden door Primair Passend Onderwijs (PPO-Rotterdam).