Corona

Corona

Update 01-02-2022

Er is op dit moment geen actuele versie van de beslisboom beschikbaar. De versie van 24 december is niet meer up to date. De aangekondigde wijzingen in het quarantainebeleid worden door het RIVM verwerkt in de richtlijnen. Omdat het ‘protocol kinderopvang’ én beslisboom een vertaling zijn van de richtlijnen van het RIVM, worden nieuwe versies van het protocol en de beslisboom zo snel mogelijk gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.

Wij hanteren de volgende regels op school:

Heeft uw kind coronagerelateerde klachten (verkoudheid, hoofdpijn enz)? Zelftest afnemen, met een negatieve zelftest kan uw kind naar school. Wilt u dit wel laten weten aan de leerkracht van uw kind, als de leerkracht ziet dat uw kind klachten heeft en er is geen zelftest afgenomen, gaat uw kind weer naar huis.

Heeft uw kind corona met klachten? U moet testen bij de GGD en dan kan hij of zij na zeven dagen naar school.

Heeft uw kind corona zonder klachten? U moet testen bij de GGD en dan kan uw kind na 5 dagen naar school.

Heeft een gezinslid of een nauw contact corona maar uw kind heeft geen klachten? Dan kan uw kind met een negatieve thuistest naar school komen. Wilt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind.

Heeft een gezinslid of een nauw contact corona en heeft uw kind klachten? Uw kind moet een zelftest afnemen, bij een negatief resultaat kan uw kind naar school komen. Wilt u dit wel laten weten aan de leerkracht van uw kind.

WIlt u uw kind niet testen maar heeft uw kind wel klachten? U moet uw kind 7 dagen thuishouden. Wilt u dit ook laten weten aan de leerkracht van uw kind.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/versoepeling-quarantaineregels-in-het-onderwijs